Piotr Wałek – Prezes Klubu
Andrzej Tofilski – Vce prezes Klubu
Piotr Żak – Vce Prezes Klubu
Mateusz Szpyra – Sekretarz
Zygmunt Ptak – Skarbnik
Zbigniew Kopeć – Członek Zarządu
Józef Warchoł – Członek Zarządu