Dziękujemy Lasom Państwowym!

Młodzi piłkarze niżańskiego „Sokoła” 15 września odbyli trening w ramach projektu Lasów Państwowych pt ” Sportowa Natura” na terenie ścieżki leśnej „Zatyki”. W biegach uczestniczyło około 30 zawodników. Bardzo dziękujemy dla Lasów Państwowych za wsparcie finansowe oraz wszystkich w przygotowaniach tego wydarzenia.