OGŁOSZENIE!

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Nisku zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022 Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Nisku.

Zebranie odbędzię się w dniu 23 czerwca 2023 roku w świetlicy Miejskiego Klubu Sportowego w Nisku przy ulicy Kościuszki 20. Godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

18:00 – I Termin

18:15 – II Termin

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z wyrazami szacunku i sportowym pozdrowieniem Zarząd Klubu.